Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2020
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
Eva Bojtárová
Manažment akútnej pankreatitídy
Igor Šturdík, Monika Jalali, Yashar Jalali, Zuzana Vrablicová, Tomáš Koller, Martin Huorka, Tibor Hlavatý, Juraj Payer
Novinky v liečbe diabetes mellitus 2. typu
Zbynek Schroner
Horúčka neznámeho pôvodu
Stela Kašperová, Lenka Tarabčáková, Barbora Kašperová, Katarína Vlčková, Emőke Šteňová
Pôvodcovia nekomplikovaných bakteriálnych infekcií dolných močových ciest a ich citlivosť na antibiotické látky
Michaela Pidíková, Eva Uhlířová
Suplementácia magnézia, glukózová homeostáza a inzulínová senzitivita
Andrea Gažová
KAZUISTIKY
Závažné zlyhávanie srdca a arytmia po protinádorovej liečbe podávanej v detstve – kazuistika
Xénia Faktorová, Milan Luknár, Katarína Bilíková, Adriana Pešková, Eva Mikušková, Michal Šašov, Viliam Mojto, Beata Mladosievičová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by