Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2020
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
Eva Bojtárová
Manažment akútnej pankreatitídy
Igor Šturdík, Monika Jalali, Yashar Jalali, Zuzana Vrablicová, Tomáš Koller, Martin Huorka, Tibor Hlavatý, Juraj Payer
Novinky v liečbe diabetes mellitus 2. typu
Zbynek Schroner
Horúčka neznámeho pôvodu
Stela Kašperová, Lenka Tarabčáková, Barbora Kašperová, Katarína Vlčková, Emőke Šteňová
Pôvodcovia nekomplikovaných bakteriálnych infekcií dolných močových ciest a ich citlivosť na antibiotické látky
Michaela Pidíková, Eva Uhlířová
Suplementácia magnézia, glukózová homeostáza a inzulínová senzitivita
Andrea Gažová
KAZUISTIKY
Závažné zlyhávanie srdca a arytmia po protinádorovej liečbe podávanej v detstve – kazuistika
Xénia Faktorová, Milan Luknár, Katarína Bilíková, Adriana Pešková, Eva Mikušková, Michal Šašov, Viliam Mojto, Beata Mladosievičová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by