Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2006
Prehľadové práce
Optimálny manažment diabetika s ischemickou chorobou srdca, akútnym infarktom myokardu a zlyhaním srdca
Peter Mikeš, Ján Murín
Sepsa – etiopatogenéza
Mária Bucová
Liečba diabetika derivátmi sulfonylurey v staršom veku - kritériá výberu
Adriana Ilavská
Myelodysplastický syndróm
Elena Tóthová, Adriana Kafková
Dôležitosť prandiálnej kontroly glykémií pri liečbe diabetes mellitus 2. typu
Zbynek Schroner
Klinická farmakológia
Aká cieľová hladina ldl cholesterolu je založená na dôkazoch z klinických randomizovaných štúdií?
Ivan Tkáč
Algoritmy diagnostiky a terapie
Edémové stavy v internej medicíne
Ivica Lazúrová
Rôzne
Diabetes mellitus 2. typu - celosvetová iniciatíva: 10 praktických krokov na dosiahnutie lepšej glykemickej kompenzácie
Ľubomíra Fábryová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 4/2006 podporili firmy: BAUSCH&LOMB, BOEHRINGER INGELHEIM, CIECH POLFA, ELI LILLY, GSK, IBSA, MERCK, MSD, PFIZER, SANOFI AVENTIS, SERVIER, SOLVAY FOURNIER, VALEANT
Príloha - všeobecné lekárstvo
Zastúpenie epileptických a neepileptických záchvatových stavov u pacientov hospitalizovaných s prijímacou diagnózou porúch vedomia nejasnej genézy alebo suspektnej epilepsie
Branislav Kollár, Peter Mikeš, Darina Buranová, Katarína Klobučníková,
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by