Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2004
Prehľadové práce
Endokrinné formy hypertenzie
Soňa Kiňová
Idiopatické intersticiálne pneumónie 1. časť - klasifikácia a diagnostika
Štefan Tóth, Ružena Tkáčová
Imunoterapia alergických ochorení a astmy
Martin Hrubiško
Nové pohľady na problematiku chronického srdcového zlyhania
František Mikla
Kazuistiky
Intoxikácia paracetamolom – zriedkavá príčina hepatorenálneho zlyhania
Ivana Ivaničková, Jozef Lapoš
Informácie odborných spoločností
Manažment dyslipidémií u pacientov s diabetes mellitus
Koordinátor panelu: Ivan TkáčČlenovia panelu (v abecednom poradí): Ľubomíra Fábryová, Iwar Klimeš, Marián Mokáň, Zuzana Némethyová, Katarína Rašlová, Elena Šeböková
Komentáre
Inzulín glargín
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Indapamid 2,5 mg (indap®)
Primár MUDr. Martin Demeš
Miesto karvedilolu v liečbe kardiologických pacientov
Martin Gajdoš
Test
Garantovaný autodidaktický test s odbornou garanciou slovenskej internistickej spoločnosti
Príloha - všeobecné lekárstvo
Zdravotná príprava cestovateľov pred odchodom do trópov a subtrópov
Ľudmila Šišková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by