Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2004
Prehľadové práce
Endokrinné formy hypertenzie
Soňa Kiňová
Idiopatické intersticiálne pneumónie 1. časť - klasifikácia a diagnostika
Štefan Tóth, Ružena Tkáčová
Imunoterapia alergických ochorení a astmy
Martin Hrubiško
Nové pohľady na problematiku chronického srdcového zlyhania
František Mikla
Kazuistiky
Intoxikácia paracetamolom – zriedkavá príčina hepatorenálneho zlyhania
Ivana Ivaničková, Jozef Lapoš
Informácie odborných spoločností
Manažment dyslipidémií u pacientov s diabetes mellitus
Koordinátor panelu: Ivan TkáčČlenovia panelu (v abecednom poradí): Ľubomíra Fábryová, Iwar Klimeš, Marián Mokáň, Zuzana Némethyová, Katarína Rašlová, Elena Šeböková
Komentáre
Inzulín glargín
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Indapamid 2,5 mg (indap®)
Primár MUDr. Martin Demeš
Miesto karvedilolu v liečbe kardiologických pacientov
Martin Gajdoš
Test
Garantovaný autodidaktický test s odbornou garanciou slovenskej internistickej spoločnosti
Príloha - všeobecné lekárstvo
Zdravotná príprava cestovateľov pred odchodom do trópov a subtrópov
Ľudmila Šišková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by