Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2010
Prehľadové práce
Malt lymfómy gastroduodéna – využitie prietokovej cytometrie na ich diagnózu
Ľubica Váleková, Jana Fedorová, Jana Božíková, Lukáš Plank, Peter Szépe, Tomáš Balhárek, Ján Staško, Peter Kubisz, Ján Hudeček
Výživa ako nutričná liečba kriticky chorých
Viera Kissová
Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
Miroslav Gbúr, Miriam Kozárová, Ján Lazúr
Odporúčania pre prax
Nová definícia a klasifikácia pľúcnej hypertenzie
Iveta Šimková, Monika Kaldarárová
Predoperačné vyšetrenie – odporúčania pre klinickú prax 1
Andrej Dukát
Klinická štúdia
Vedecký program power 10 mg zameraný na optimalizáciu liečby hypertonikov s ischemickou chorobou srdca
Anna Remková
Pôvodné práce
Skríning subklinickej aterosklerózy na vzorke jedincov bez kardiovaskulárneho postihnutia na východnom slovensku
Eva Szabóová, Miriam Kozárová, Dáša Kmecová, Ivan Tkáč
Rôzne
Xvii. slovensko - česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou martin 20. - 22. 5. 2010
Martin 20. - 22. 5. 2010
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by