Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2005
Prehľadové práce
Miesto výživy v prevencii kardiovaskulárnych ochorení
Viliam Bada
Manažment pacientov so zlyhaním obličiek pred zaradením a po zaradení do dlhodobého dialyzačného programu
Vladimír Gomboš
Nové horizonty v liečbe hypertenzie – kombinácia nízkych dávok antihypertenzív
Daniel Pella
Očné prejavy pri systémovových a iných vnútorných ochoreniach
Erika Vodrážková, Branislav Trnavec
Kazuistiky
Buddov-chiariho syndróm – popis 2 prípadov
Mária Belovičová, Štefan Hrušovský, Soňa Kiňová, Angelika Bátorová, Martin Demeš, Viera Smetanová
Klinická farmakológia
Klinický význam terapeutického monitorovania hladín liečiv
Lívia Magulová, Jana Sirotiaková, Mária Göbőová
Príloha - všeobecné lekárstvo
Súčasný stav liečby urolitiázy
Juraj Fillo
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by