Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2005
Prehľadové práce
Miesto výživy v prevencii kardiovaskulárnych ochorení
Viliam Bada
Manažment pacientov so zlyhaním obličiek pred zaradením a po zaradení do dlhodobého dialyzačného programu
Vladimír Gomboš
Nové horizonty v liečbe hypertenzie – kombinácia nízkych dávok antihypertenzív
Daniel Pella
Očné prejavy pri systémovových a iných vnútorných ochoreniach
Erika Vodrážková, Branislav Trnavec
Kazuistiky
Buddov-chiariho syndróm – popis 2 prípadov
Mária Belovičová, Štefan Hrušovský, Soňa Kiňová, Angelika Bátorová, Martin Demeš, Viera Smetanová
Klinická farmakológia
Klinický význam terapeutického monitorovania hladín liečiv
Lívia Magulová, Jana Sirotiaková, Mária Göbőová
Príloha - všeobecné lekárstvo
Súčasný stav liečby urolitiázy
Juraj Fillo
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by