Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2012
Prehľadové práce
Darcovstvo, skladovanie a využitie krvotvorných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi – aktuálna situácia na slovensku
Mikuláš Hrubiško, Miroslav Kubeš, Richard Ištok, Marina Polonská, Martina Stuchlíková, Zohdy Hamid
čo priniesli nové perorálne antikoagulanciá: výzvy pre súčasnosť a budúcnosť
Anna Remková, Milan Remko
Wilsonova choroba
Miroslav Žigrai
Pôvodné práce
Závažnosť obštrukčného spánkového apnoe u rómskych a nerómskych pacientov
Zuzana Sopková, Zuzana Dorková, Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Klinická farmakológia
Budúcnosť farmakoterapie dyslipidémií
Ľubomíra Fábryová
Fixná kombinácia perindopril arginín/indapamid – existuje lepšia ochrana hypertonikov pred cievnymi mozgovými príhodami?
Daniel Pella, Milan Remko
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2012 podporili firmy: BAYER, PROM. MEDIC., SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by