Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2012
Prehľadové práce
Darcovstvo, skladovanie a využitie krvotvorných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi – aktuálna situácia na slovensku
Mikuláš Hrubiško, Miroslav Kubeš, Richard Ištok, Marina Polonská, Martina Stuchlíková, Zohdy Hamid
čo priniesli nové perorálne antikoagulanciá: výzvy pre súčasnosť a budúcnosť
Anna Remková, Milan Remko
Wilsonova choroba
Miroslav Žigrai
Pôvodné práce
Závažnosť obštrukčného spánkového apnoe u rómskych a nerómskych pacientov
Zuzana Sopková, Zuzana Dorková, Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Klinická farmakológia
Budúcnosť farmakoterapie dyslipidémií
Ľubomíra Fábryová
Fixná kombinácia perindopril arginín/indapamid – existuje lepšia ochrana hypertonikov pred cievnymi mozgovými príhodami?
Daniel Pella, Milan Remko
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2012 podporili firmy: BAYER, PROM. MEDIC., SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by