Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2015
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nová éra liečby hepatitídy C
Marek Rác, Peter Jarčuška
Imunotolerančná liečba pacientov s vrodenou hemofíliou A a inhibítorom
Pavol Hollý, Peter Kubisz, Ján Staško
Chronické srdcové zlyhávanie – čo je dobré vedieť
Lýdia Pundová
Diagnostika a terapia zápalov pľúc
Mária Tamášová
Intolerancia statínov a možnosti prevencie
Andrej Dukát
Hyperkaliémia: diagnostický postup a liečebné možnosti
Martina Figurová, Magdaléna Kovářová, Anna Krajčovičová, Igor Šturdík, Juraj Payer
Erektilná dysfunkcia ako prvý príznak/znak genitálnovaskulárnej choroby a iných orgánovovaskulárnych chorôb
Peter Gavorník
PÔVODNÉ PRÁCE
História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku (Venované 50-ročnému jubileu centra pre dispenzarizáciu chorých na mnohopočetný myelóm)
Adriena Sakalová, Mikuláš Hrubiško†, Martin Mistrík, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Mikuláš Hrubiško, Angelika Bátorová, Slávka Gažová, Jana Prümmerová†, Irena Chabroňová†, Eva Bojtárová, Dagmar Holomáňová, Katarína Weiglová, Zdenka Konečná, Pavel Kotouček, Eva Demečková, Tomáš Lipšic, Miroslav Hrianka a kolektív
RÔZNE
Profesor MUDr. Branislav Bohuš, CSc. *1. októbra 1935 †11. júna 2015
Miroslav Mydlík
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by