Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2017
Prehľadové práce
Diabetes mellitus po transplantácii
Ivana Dedinská, Ľudovít Laca, Juraj Miklušica, Peter Galajda, Marián Mokáň
Hnedý tuk umožňuje reguláciu energetického metabolizmu a potenciálne nás môže chrániť pred obezitou
Jozef Ukropec, Zuzana Janáková, Patrik Štefanička, Barbara Ukropcová
Imunopatogenéza Crohnovej choroby a jej biologická liečba
Milan Buc
Perkutánna endoskopická gastrostómia
Zuzana Ďurkovičová, Michaela Fedelešová, Naďa Hučková, Mária Szántová
Programy riadenej zdravotnej starostlivosti: Príležitosť ako zlepšiť starostlivosť o pacientov s diabetom
Henrieta Tulejová, Roman Mužik, Emil Martinka, Vladimír Uličiansky
Pôvodné práce
Hladiny vitamínu D u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
Zuzana Lörinczová, Soňa Tomková, Silvia Megyesiová
Rôzne
K optimálnym hodnotám krvného tlaku u pacientov s hypertenziou
Andrej Dukát
XXIV. memoriál profesora MUDr. Františka Póra a 118. výročie jeho narodenia
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by