Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2017
Prehľadové práce
Diabetes mellitus po transplantácii
Ivana Dedinská, Ľudovít Laca, Juraj Miklušica, Peter Galajda, Marián Mokáň
Hnedý tuk umožňuje reguláciu energetického metabolizmu a potenciálne nás môže chrániť pred obezitou
Jozef Ukropec, Zuzana Janáková, Patrik Štefanička, Barbara Ukropcová
Imunopatogenéza Crohnovej choroby a jej biologická liečba
Milan Buc
Perkutánna endoskopická gastrostómia
Zuzana Ďurkovičová, Michaela Fedelešová, Naďa Hučková, Mária Szántová
Programy riadenej zdravotnej starostlivosti: Príležitosť ako zlepšiť starostlivosť o pacientov s diabetom
Henrieta Tulejová, Roman Mužik, Emil Martinka, Vladimír Uličiansky
Pôvodné práce
Hladiny vitamínu D u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
Zuzana Lörinczová, Soňa Tomková, Silvia Megyesiová
Rôzne
K optimálnym hodnotám krvného tlaku u pacientov s hypertenziou
Andrej Dukát
XXIV. memoriál profesora MUDr. Františka Póra a 118. výročie jeho narodenia
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by