Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2007
Prehľadové práce
Manažment pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom čo je to kardiometabolické riziko a ako ho môžeme v klinickej praxi stanoviť? – 1. časť
Slavomíra Filipová
čo je nové v manažmente pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácií segmentov st?
František Kovář
Ovplyvnenie krvného tlaku a glykemickej kompenzácie v prevencii makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych komplikácií diabetu 2. typu
Ivan Tkáč
Karcinóm pľúc epidemiológia, etiológia, patologická anatómia, klinický obraz, diagnostika - 1. časť
Mária Tamášová
Nové perspektívy cielenej liečby chronickej myelocytovej leukémie – 1. časť
Peter Rohoň, Edgar Faber, Ivana Skoumalová, Karel Indrák
Inhibítory dipepeptidyl peptidázy 4 (gliptíny) – nový patogenetický prístup v liečbe orálnymi antidiabetikami
Ivan Tkáč
Kazuistiky
Zriedkavejšia kombinácia klinických a laboratórnych príznakov pri primárnej hypotyreóze – hoffmannov syndróm?
Dušan Trejbal, Dana Šolcová
Klinická farmakológia
Opioidové analgetiká a ich používanie na slovensku
Roman Hudec, Lýdia Božeková, Viliam Foltán, Milan Kriška
Príloha - všeobecné lekárstvo
Mlieko ako multifunkčná potravina
Libor Ebringer a Ladislav Soják
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 7-8/2007 podporili firmy: ABBOTT, ASTRA ZENECA, MSD, NOVARTIS, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by