Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2007
Prehľadové práce
Manažment pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom čo je to kardiometabolické riziko a ako ho môžeme v klinickej praxi stanoviť? – 1. časť
Slavomíra Filipová
čo je nové v manažmente pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácií segmentov st?
František Kovář
Ovplyvnenie krvného tlaku a glykemickej kompenzácie v prevencii makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych komplikácií diabetu 2. typu
Ivan Tkáč
Karcinóm pľúc epidemiológia, etiológia, patologická anatómia, klinický obraz, diagnostika - 1. časť
Mária Tamášová
Nové perspektívy cielenej liečby chronickej myelocytovej leukémie – 1. časť
Peter Rohoň, Edgar Faber, Ivana Skoumalová, Karel Indrák
Inhibítory dipepeptidyl peptidázy 4 (gliptíny) – nový patogenetický prístup v liečbe orálnymi antidiabetikami
Ivan Tkáč
Kazuistiky
Zriedkavejšia kombinácia klinických a laboratórnych príznakov pri primárnej hypotyreóze – hoffmannov syndróm?
Dušan Trejbal, Dana Šolcová
Klinická farmakológia
Opioidové analgetiká a ich používanie na slovensku
Roman Hudec, Lýdia Božeková, Viliam Foltán, Milan Kriška
Príloha - všeobecné lekárstvo
Mlieko ako multifunkčná potravina
Libor Ebringer a Ladislav Soják
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 7-8/2007 podporili firmy: ABBOTT, ASTRA ZENECA, MSD, NOVARTIS, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by