Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7-8/2015
ÚVODNÉ SLOVO
Memoriál k 100. výročiu narodenia akademika T. R. Niederlanda Úvodné slovo
Viliam Mojto
Memoriál k 100. výročiu narodenia akademika T. R. Niederlanda
Viliam Bada, Viliam Mojto
Spomienky autora životopisu o akademikovi Niederlandovi Odkaz, ktorý presahuje rámec medicíny
Ján Szelepcsényi
Profesor Teofil Rudolf Niederland
Rudolf Hrčka
Spomienky a spoločné stretnutia s akademikom T. R. Niederlandom
Miroslav Mydlík
MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Škola profesora Niederlanda – rozvoj klinickej farmakológie v Československu
Viera Spustová, Katarína Šebeková, Martin Gajdoš
Hepatológia – história a perspektívy medicínskeho odboru Venované 100. výročiu narodenia prof. T. R. Niederlanda
Jozef Holomáň
Pohľad na klinickú biochémiu ako predmet výučby a diagnostický odbor
Ladislav Turecký
Klinická farmakológia na Slovensku dnes a odkaz akademika T. R. Niederlanda
Jozef Glasa, Klára Soboňová, Helena Glasová, Jozef Holomáň
Markery oxidačného a karbonylového stresu u hemodiafiltrovaných chorých
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Katarína Javorská, Katarína Šebeková, Ivana Koborová, Radana Gurecká
Akademik T. R. Niederland a slovenská gastroenterológia
Anton Vavrečka
Význam koenzýmu Q10 v zdraví a v chorobách
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Oľga Vančová, Oľga Uličná
Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia – ktorí pacienti sú rizikoví?
Iveta Šimková, Anna Remková, Marcela Boháčeková, Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová
Klinické a biochemické aspekty poruchy metabolizmu medi a Wilsonova choroba
Viera Kupčová
Syndróm neprimeranej sekrécie vazopresínu (SIADH)
Ivica Lazúrová, Maroš Rudnay
Cirhóza pečene – reverzibilný a trombofilný stav
Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Erika Čellárová
NAFLD a metabolický syndróm
Mária Szántová
Význam ultrazvuku v diagnostike nealkoholovej tukovej choroby pečene v klinickej praxi internistu
Michaela Fedelešová, Ľubomír Valko
Súčasný pohľad na problematiku diabetickej nefropatie
Viliam Mojto
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by