Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
11
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7-8/2015
ÚVODNÉ SLOVO
Memoriál k 100. výročiu narodenia akademika T. R. Niederlanda Úvodné slovo
Viliam Mojto
Memoriál k 100. výročiu narodenia akademika T. R. Niederlanda
Viliam Bada, Viliam Mojto
Spomienky autora životopisu o akademikovi Niederlandovi Odkaz, ktorý presahuje rámec medicíny
Ján Szelepcsényi
Profesor Teofil Rudolf Niederland
Rudolf Hrčka
Spomienky a spoločné stretnutia s akademikom T. R. Niederlandom
Miroslav Mydlík
MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Škola profesora Niederlanda – rozvoj klinickej farmakológie v Československu
Viera Spustová, Katarína Šebeková, Martin Gajdoš
Hepatológia – história a perspektívy medicínskeho odboru Venované 100. výročiu narodenia prof. T. R. Niederlanda
Jozef Holomáň
Pohľad na klinickú biochémiu ako predmet výučby a diagnostický odbor
Ladislav Turecký
Klinická farmakológia na Slovensku dnes a odkaz akademika T. R. Niederlanda
Jozef Glasa, Klára Soboňová, Helena Glasová, Jozef Holomáň
Markery oxidačného a karbonylového stresu u hemodiafiltrovaných chorých
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Katarína Javorská, Katarína Šebeková, Ivana Koborová, Radana Gurecká
Akademik T. R. Niederland a slovenská gastroenterológia
Anton Vavrečka
Význam koenzýmu Q10 v zdraví a v chorobách
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Oľga Vančová, Oľga Uličná
Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia – ktorí pacienti sú rizikoví?
Iveta Šimková, Anna Remková, Marcela Boháčeková, Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová
Klinické a biochemické aspekty poruchy metabolizmu medi a Wilsonova choroba
Viera Kupčová
Syndróm neprimeranej sekrécie vazopresínu (SIADH)
Ivica Lazúrová, Maroš Rudnay
Cirhóza pečene – reverzibilný a trombofilný stav
Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Erika Čellárová
NAFLD a metabolický syndróm
Mária Szántová
Význam ultrazvuku v diagnostike nealkoholovej tukovej choroby pečene v klinickej praxi internistu
Michaela Fedelešová, Ľubomír Valko
Súčasný pohľad na problematiku diabetickej nefropatie
Viliam Mojto
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by