Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7-8/2016
Pôvodné práce
Možnosti predikcie koronárnej aterosklerózy z obezito- lipidových parametrov a epikardiálneho tuku
Dana Prídavková, Daniela Kantárová, Martin Migra, Renáta Lišková, František Kovář, Marián Mokáň
Prehľadové práce
Inzulinóm – diagnostika a liečba
Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová
Liečba syndrómu akútneho zlyhania pečene, spojeného s infekciou, v teréne jej chronickej choroby (i-ACLF) za pomoci transfer faktora (TF)
Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Kristína Kropáčeková, Natália Bystrianska, Daniela Janceková, Zuzana Podmanická
Manažment pacientov s fibriláciou predsiení v klinickej praxi
Anna Vachulová
Vplyv kompletného hladovania a regeneračnej diéty na funkciu obličiek, oxidačný stres a vybrané antioxidanty
Viliam Mojto, Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Zuzana Rausová, Mária Kolcunová, Jozef Valuch
Odporúčania
Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre diabetes mellitus 2. typu
Emil Martinka, Vladimír Uličiansky, Marián Mokáň , Ivan Tkáč, Peter Galajda, Zbynek Schroner, v spolupráci s členmi Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Abstrakty
XXXIX. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou 29.9. – 1.10.2016, Košice
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by