Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7-8/2016
Pôvodné práce
Možnosti predikcie koronárnej aterosklerózy z obezito- lipidových parametrov a epikardiálneho tuku
Dana Prídavková, Daniela Kantárová, Martin Migra, Renáta Lišková, František Kovář, Marián Mokáň
Prehľadové práce
Inzulinóm – diagnostika a liečba
Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová
Liečba syndrómu akútneho zlyhania pečene, spojeného s infekciou, v teréne jej chronickej choroby (i-ACLF) za pomoci transfer faktora (TF)
Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Kristína Kropáčeková, Natália Bystrianska, Daniela Janceková, Zuzana Podmanická
Manažment pacientov s fibriláciou predsiení v klinickej praxi
Anna Vachulová
Vplyv kompletného hladovania a regeneračnej diéty na funkciu obličiek, oxidačný stres a vybrané antioxidanty
Viliam Mojto, Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Zuzana Rausová, Mária Kolcunová, Jozef Valuch
Odporúčania
Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre diabetes mellitus 2. typu
Emil Martinka, Vladimír Uličiansky, Marián Mokáň , Ivan Tkáč, Peter Galajda, Zbynek Schroner, v spolupráci s členmi Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Abstrakty
XXXIX. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou 29.9. – 1.10.2016, Košice
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by