Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2004
Prehľadové práce
Liečba artériovej hypertenzie pri chronických obličkových chorobách
Peter Ponťuch
Tuberkulóza – aktuálny pohľad
Eva Rozborilová
Liečebné využitie kmeňových (krvotvorných) buniek 1. časť - historický prehľad a rozdelenie
Mikuláš Hrubiško
Hepatopulmonálny syndróm
Martin Zima
Autoimunitné syndrómy indukované liekmi i. lupus vyvolaný liekmi
Jozef Lukáč, Jozef Rovenský, Oľga Lukáčová
Kazuistiky
Fibrilácia predsiení ako príčina infarktu sleziny
Martina Linceni, Ján Dvorský
Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostický postup pri lymfadenopatii
Andrej Vranovský
Klinická farmakológia
Nefrotoxicita antibiotík
Ľuboš Drgoňa
Test
Garantovaný autodidaktický test s odbornou garanciou slovenskej internistickej spoločnosti
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by