Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2006
Prehľadové práce
Interdisciplinárny prístup k liečbe náhlej cievnej mozgovej príhody zo strany internistu
Jozef Bula
Rezistencia na antibiotiká - prehľad aktuálnej situácie v sr
Milan Nikš, Dušan Krkoška, Juraj Hanzen a Richard Ostertág
Sjögrenov syndróm
Dagmar Mičeková, Ivan Rybár, Vanda Mlynáriková
Mikroalbuminúria - jej klinický význam a prediktívna hodnota ako rizikového faktora kardiovaskulárnych príhod - od mechanizmov cez skríning a liečebné možnosti
Daniel Pella, Viola Mechírová
Miesto antagonistov aldosterónu v liečbe chronického srdcového zlyhania
Rudolf Uhliar, Martin Gajdoš, Jaroslava Štrbová
Klinická štúdia
Trombolytická liečba akútnej pľúcnej embólie a hemodynamicky stabilní pacienti
Margita Belicová, Róbert Olos, Marián Mokáň
Príloha - všeobecné lekárstvo
Inkontinencia moču u žien
Ivan Hollý
Komentáre
Reakcia na článok: sérotonínergné valvulopatie (interná medicína 7-8/2006)
MUDr. Lucia Žlnayová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 9/2006 podporili firmy: ABBOTT, BAYER, BOEHRINGER INGELHEIM, CIECH POLFA, PFIZER, SANDOZ, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by