Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2006
Prehľadové práce
Interdisciplinárny prístup k liečbe náhlej cievnej mozgovej príhody zo strany internistu
Jozef Bula
Rezistencia na antibiotiká - prehľad aktuálnej situácie v sr
Milan Nikš, Dušan Krkoška, Juraj Hanzen a Richard Ostertág
Sjögrenov syndróm
Dagmar Mičeková, Ivan Rybár, Vanda Mlynáriková
Mikroalbuminúria - jej klinický význam a prediktívna hodnota ako rizikového faktora kardiovaskulárnych príhod - od mechanizmov cez skríning a liečebné možnosti
Daniel Pella, Viola Mechírová
Miesto antagonistov aldosterónu v liečbe chronického srdcového zlyhania
Rudolf Uhliar, Martin Gajdoš, Jaroslava Štrbová
Klinická štúdia
Trombolytická liečba akútnej pľúcnej embólie a hemodynamicky stabilní pacienti
Margita Belicová, Róbert Olos, Marián Mokáň
Príloha - všeobecné lekárstvo
Inkontinencia moču u žien
Ivan Hollý
Komentáre
Reakcia na článok: sérotonínergné valvulopatie (interná medicína 7-8/2006)
MUDr. Lucia Žlnayová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 9/2006 podporili firmy: ABBOTT, BAYER, BOEHRINGER INGELHEIM, CIECH POLFA, PFIZER, SANDOZ, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by