Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2007
Prehľadové práce
Manažment pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom 2. časť - dlhodobé liečebné ovplyvnenie pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom – súčasné trendy
Slavomíra Filipová
Diabetická kardiomyopatia - dôležitá klinická jednotka?
Boris Krahulec
Karcinóm pľúc - terapia a prevencia - 2. časť
Mária Tamášová
Nové perspektívy cielenej liečby chronickej myelocytovej leukémie - 2. časť
Peter Rohoň, Edgar Faber, Ivana Skoumalová, Karel Indrák
Infekcie pri chorobách spojených so znížením imunity
Milan Buc
Pleurálny výpotok v praxi internistu
Eva Rozborilová
Nové pohľady na obezitu obezita ako dominantný fenomén v etiopatogenéze metabolického syndrómu
Juraj Hrnčiar
Kazuistiky
Tyreotoxická periodická paralýza – zriedkavá manifestácia hypertyreózy
Michaela Sásiková, Ľudmila Trejbalová, Peter Valkovič
Rôzne
Odporúčania pre manažment arteriálnej hypertenzie - 2007 čo nové nám priniesli posledné odporúčania?
Andrej Dukát
Moderné trendy na 13. svetovom kongrese o ochoreniach srdca, výročnom vedeckom sympóziu o niektorých súčasných teoretických a klinických problémoch artériovej hypertenzie
Marián Sninčák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 9/2007 podporili firmy: AMIREX, BERLIN CHEMIE, CIECH POLFA, HARTMANN, MEDPREV, NOVARTIS, SANOFI AVENTIS, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by