Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2007
Prehľadové práce
Manažment pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom 2. časť - dlhodobé liečebné ovplyvnenie pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom – súčasné trendy
Slavomíra Filipová
Diabetická kardiomyopatia - dôležitá klinická jednotka?
Boris Krahulec
Karcinóm pľúc - terapia a prevencia - 2. časť
Mária Tamášová
Nové perspektívy cielenej liečby chronickej myelocytovej leukémie - 2. časť
Peter Rohoň, Edgar Faber, Ivana Skoumalová, Karel Indrák
Infekcie pri chorobách spojených so znížením imunity
Milan Buc
Pleurálny výpotok v praxi internistu
Eva Rozborilová
Nové pohľady na obezitu obezita ako dominantný fenomén v etiopatogenéze metabolického syndrómu
Juraj Hrnčiar
Kazuistiky
Tyreotoxická periodická paralýza – zriedkavá manifestácia hypertyreózy
Michaela Sásiková, Ľudmila Trejbalová, Peter Valkovič
Rôzne
Odporúčania pre manažment arteriálnej hypertenzie - 2007 čo nové nám priniesli posledné odporúčania?
Andrej Dukát
Moderné trendy na 13. svetovom kongrese o ochoreniach srdca, výročnom vedeckom sympóziu o niektorých súčasných teoretických a klinických problémoch artériovej hypertenzie
Marián Sninčák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 9/2007 podporili firmy: AMIREX, BERLIN CHEMIE, CIECH POLFA, HARTMANN, MEDPREV, NOVARTIS, SANOFI AVENTIS, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by