Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
11
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2015
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diferenciálna diagnostika cholestatických chorôb pečene dospelých
Mária Szántová
Izolovaná nočná hypertenzia, prínos ambulantného monitorovania krvného tlaku pre jej diagnostiku
Andrej Dukát, Peter Sabaka, Denisa Čelovská, Peter Gavorník, Ľudovít Gašpar
Pacient s cirhózou pečene a elektívny chirurgický výkon
Marcel Uhliar
Alkoholová hepatitída – diagnostika, liečba a naše skúsenosti
Michal Brunčák, Ľubomír Skladaný, Ján Strachan, Jozef Baláž
ANCA – asociované vaskulitídy
Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová
Nefarmakologický prístup v liečbe obezity
Mária Belovičová, Liliana Belovičová
Diagnostika a liečba získanej aplastickej anémie
Eva Bojtárová
KAZUISTIKY
Fixné kombinácie – moderný trend smerujúci k zlepšeniu adherencie a kontroly artériovej hypertenzie
Anton Dlesk, Juraj Payer
Nekróza kože indukovaná warfarínom
Alica Slobodová, Marcela Danková, Veronika Pokorná, Peter Švarc, Peter Ponťuch
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by