Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2020
Prehľadové práce
Akútny infarkt myokardu bez elevácií ST segmentu
David Liška
Dlhodobé sledovanie parametrov krvného tlaku a ich vzťah k vzniku predsieňovej fibrilácie
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Kožné nálezy ako následok prisatia kliešťa
Ivana Hockicková, Patrícia Dorčáková, Ján Hockicko
Rastový diferenciačný faktor 15 – nový biomarker pre onkologické ochorenia v internistickej praxi
Andrej Dukát, Juraj Payer, Ján Gajdošík, Fedor Šimko
Musíme stále zomierať na zápaly pľúc?
Ivan Solovič
Zlyhanie obličiek? Máte na výber!
Eva Kováčová
Kazuistiky
Nekrotizujúca pankreatitída: Je v súčasnosti potrebná chirurgická intervencia?
Tomáš Bolek, Matej Samoš, Juraj Krivuš, Simona Horná, Peter Uhrík, Michal Demeter, Peter Bánovčin, Marián Mokáň
Rôzne
Empagliflozín sa stáva liekom systolického srdcového zlyhávania
Ján Murín
Vysoké dávky intravenózneho vitamínu C pri liečbe ochorenia Covid-19
K životnému jubileu prof. MUDr. Petra Ponťucha, CSc.
Oľga Jurkovičová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by