Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Inzulínové pumpy a ich možnosť použitia pri liečbe diabetu 2. časť
Miroslav Paľko, Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2006
Cieľom liečby diabetes mellitus je prevencia vzniku a vývoja akútnych a neskorých komplikácií tohto ochorenia a zlepšenie kvality života pacientov. Jednou z možností ako dosiahnuť tento cieľ, je liečba pomocou inzulínovej pumpy. Liečba inzulínovou pumpou je na svete známa už približne 40 rokov. Postupným zdokonaľovaním inzulínových púmp sa táto liečba ukázala ako bezpečná a vysoko efektívna pre vybraných pacientov s diabetes mellitus 1. typu. Práca autora podáva prehľad o rôznych možnostiach náhrady sekrécie inzulínu u diabetikov, popis činnosti inzulínovej pumpy, základné charakteristiky inzulínových púmp používaných u nás, indikácie a kontraindikácie liečby inzulínovou pumpou. Popisuje výhody a nevýhody liečby inzulínovou pumpou, postup pri predpisovaní a schvaľovaní pumpy. V závere autor práce popisuje smer, akým sa vyvíja budúcnosť liečby diabetu pomocou inzulínovej pumpy.
inzulínová pumpa kontinuálna subkutánna infúzia inzulínu diabetes mellitus 1. typ
Interná med. 2006; 6 (6): 349-352
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by