Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Izolovaná nočná hypertenzia, prínos ambulantného monitorovania krvného tlaku pre jej diagnostiku
Andrej Dukát, Peter Sabaka, Denisa Čelovská, Peter Gavorník, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Izolovaná nočná hypertenzia predstavuje v súčasnosti novú klinickú jednotku v hypertenziológii. Hoci o význame merania
hodnôt nočného krvného tlaku vieme už dlhší čas, poznatky pri ambulantnom monitorovaní krvného tlaku, zvlášť
z epidemiologických sledovaní, priniesli prekvapujúce nové diagnostické nálezy. Predovšetkým o tom, že existuje aj
skupina pacientov, ktorí majú zvýšené hodnoty krvného tlaku izolovane, iba počas noci. Keďže viaceré práce jasne dokumentovali
tesnú asociáciu medzi poškodením cieľových orgánov pri vysokom krvnom tlaku v noci a kardiovaskulárnou
mortalitou, v súčasnosti sa predpokladá, že diagnostika izolovanej nočnej hypertenzie pre pacienta predstavuje
závažné kardiovaskulárne riziko.
ambulantné monitorovanie krvného tlaku artériová hypertenzia izolovaná nočná hypertenzia
Interná med. 2015; 15 (9): 387-390
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by