Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Izolovaná nočná hypertenzia, prínos ambulantného monitorovania krvného tlaku pre jej diagnostiku
Andrej Dukát, Peter Sabaka, Denisa Čelovská, Peter Gavorník, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Izolovaná nočná hypertenzia predstavuje v súčasnosti novú klinickú jednotku v hypertenziológii. Hoci o význame merania
hodnôt nočného krvného tlaku vieme už dlhší čas, poznatky pri ambulantnom monitorovaní krvného tlaku, zvlášť
z epidemiologických sledovaní, priniesli prekvapujúce nové diagnostické nálezy. Predovšetkým o tom, že existuje aj
skupina pacientov, ktorí majú zvýšené hodnoty krvného tlaku izolovane, iba počas noci. Keďže viaceré práce jasne dokumentovali
tesnú asociáciu medzi poškodením cieľových orgánov pri vysokom krvnom tlaku v noci a kardiovaskulárnou
mortalitou, v súčasnosti sa predpokladá, že diagnostika izolovanej nočnej hypertenzie pre pacienta predstavuje
závažné kardiovaskulárne riziko.
ambulantné monitorovanie krvného tlaku artériová hypertenzia izolovaná nočná hypertenzia
Interná med. 2015; 15 (9): 387-390
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by