Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Je protidoštičková liečba vždy účinná?
Anna Remková, Milan Remko
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2014
Kyselina acetylsalicylová a klopidogrel sú účinné v sekundárnej prevencii koronárnych a cerebrovaskulárnych príhod. V kombinácii sú hlavnou súčasťou prevencie závažných vedľajších kardiovaskulárnych príhod (MACE) u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami. V odpovedi na klopidogrel sa udáva široká interindividuálna variabilita. Asi jedna tretina liečených pacientov vykazuje suboptimálnu inhibíciu funkcií krvných doštičiek. Na variabilite odpovede sa podieľajú genetické a environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú absorpciu a/alebo rozsah metabolizmu klopidogrelu. Klopidogrel je predliek, ktorý sa musí metabolizovať na aktívny metabolit, aby prejavil svoj farmakologický účinok. Polymorfizmy génu CYP2C19 sú spojené s variabilným stupňom tvorby aktívneho metabolitu. Na riešenie tohto problému sa navrhla liečba „šitá na mieru“ podľa výsledkov laboratórnych testov. Na stanovenie inhibície krvných doštičiek klopidogrelom a na predikciu MACE sa používajú rôzne in vitro metódy (ako svetelná transmisná agregometria, VerifyNow P2Y12 a stanovenie fosforylácie fosfoproteínu stimulovaného vazodiláciou – VASP). Stále však potrebujeme s týmto cieľom určiť a štandardizovať laboratórny test a zodpovedať základné otázky jeho klinického použitia. Ak je to možné, malo by sa preferovať použitie alternatívnych liekov s jednoznačnejšou a predpovedateľnou biologickou dostupnosťou a s priaznivým profilom z hľadiska pomeru riziko/prínos. Použitie nových antagonistov P2Y12 prasugrelu alebo tikagreloru namiesto klopidogrelu by výrazne zmenšilo problém nedostatočnej odpovede, pretože účinne inhibujú funkcie krvných doštičiek u veľkej väčšiny pacientov. Ich použitie u všetkých pacientov, bez testovania, by sa mohlo ukázať ako účinnejšie než personalizovaná liečba.
kyselina acetylsalicylová klopidogrel prasugrel tikagrelor vysoká reaktivita krvných doštičiek pri liečbe
Interná med. 2014; 14 (2): 70-75
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by