Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 3/2013
Téma čísla
Hypertenze v těhotenství
Petra Vysočanová, Alena Floriánová, Jindřich Špinar
Léčba hypertenze u pohybově aktivních lidí a sportovců
Petr Zajíček
Hypertenze a syndrom spánkové apnoe
Jitka Seidlerová
Je u pacientů s rezistentní hypertenzí účinnější nasazení spironolaktonu, nebo provedení katetrizační renální denervace?
Eva Kociánová, Jan Václavík, Miloš Táborský, Monika Kamasová, David Richter, Albert Louis, Tomáš Václavík, Jiří Jarkovský
Vhodné a nevhodné kombinace v léčbě rezistentní hypertenze. co je dobré vědět
Ondřej Petrák
Prehľadové práce
Kombinace duální protidestičkové léčby s novými perorálními antikoagulanciemi
Ivo Varvařovský
Kazuistiky
Karcinoid bronchu imitujúci pľúcnu embóliu
Margita Belicová, Dana Prídavková, Ján Dvorský, Marian Mokáň
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu KARDIOLÓGIA pre prax č. 3/2013 podporili spoločnosti: BERLIN-CHEMIE, S&T SLOVAKIA, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by