Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 3/2019
Editoriál k téme čísla
Ambulantná kardiológia
Ivana Šoóšová
Téma čísla
Manažment stabilnej koronárnej choroby
Ivana Šoóšová
Pacient s mitrálnou regurgitáciou
Andrea Andrášová
Program MitraClip – identifikácia a manažment pacientov vhodných na intervenčné riešenie mitrálnej regurgitácie
Branislav Líška, Jozef Pacák, Ján Postulka, Viliam Fridrich, Pavol Chňupa, Eva Goncalvesová, Ingrid Olejárová
Pacient s aortálnou stenózou
Rudolf Uhliar
Identifikácia a manažment pacientov vhodných na intervenčné riešenie aortálnej stenózy
Monika Čáni, Júlia Lucká, Tibor Malacký
Pacient s trikuspidálnou regurgitáciou
Stanislava Remišová
Pacient s akútne dekompenzovaným chronickým srdcovým zlyhávaním – je vždy potrebná hospitalizácia?
Peter Solík
Prehľadové práce
Pagetov-von Schroetterov syndróm, klinický obraz, diagnostika a liečba
Svetlana Bodíková, Veronika Pokorná
Echokardiografia ľavej predsiene
Veronika Jankovičová
Kazuistiky
Raritná príčina rezistentnej angíny pektoris a recidivujúceho akútneho koronárneho syndrómu pacientky so známou predispozíciou k hypersenzitívnej reakcii
Diana Poláková, Pavol Murín, Mikuláš Szakács
Rôzne
Projekt TELMISTAR I – Sledovanie efektu telmisartanu a fixnej kombinácie telmisartan + amlodipín na dosahovanie cieľových hodnôt systolického a diastolického krvného tlaku na Slovensku u lekárov špecialistov
Martin Čaprnda, Katarína Novodomská, Ján Farkašovský, Oliver Tlčimuka
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by