Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kardiotoxicita antracyklínov
Katarína Balážová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2021
Kardiotoxicita onkologickej liečby sa v súčasnosti dostáva do popredia pre nárast dlhodobo prežívajúcich onkologických pacientov. Týka sa to pacientov v detskom aj v dospelom veku. Pri liečbe pacientov treba v prvom rade myslieť na zachovanie efektívnosti liečby, ktorá nemôže ísť na úkor bezpečnosti. V súčasnosti sa dôraz kladie na možnosti včasnej diagnostiky kardiotoxicity tejto liečby. Trend v liečbe týchto pacientov by sa pri dlhodobom sledovaní mal zamerať od liečby kardiotoxicity na jej prevenciu a včasné zachytenie, a tým aj skorú liečbu. Uvedená problematika sa stáva predmetom multidisciplinárnej spolupráce medzi onkológom a kardiológom.

Cardiotoxicity of anthracyclines
Due to growing long term survival rate of oncologic patients, interest in cardiotoxicity of oncologic treatment is increasing among medical professionals. It concerns both pediatric and adult patients. When prescribing oncologic treatment focus should be on efficacy and safety of used drugs. Nowadays emphasis is on possibility of early diagnosis of cardiotoxicity of this treatment. Trend in therapy of these patients during long-term monitoring should refocus from treatment of cardiotoxicity to prevention, early detection and thus early treatment. The diagnosis should be made by collaborative effort of oncologist and cardiologist.
Keywords: cardiotoxicity, anthracyclines, heart failure, chemotherapy, cardiomyopathy


kardiotoxicita antracyklíny srdcové zlyhanie chemoterapia kardiomyopatia
Interná med. 2021; 21 (9): 366-369
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by