Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Káva a ochorenia pečene
Mária Szántová, Michaela Fedelešová, Zuzana Ďurkovičová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Posledných 20 rokov prinieslo množstvo veľkých populačných štúdií a metaanalýz o vzťahu konzumácie kávy k manifestácii
ochorení pečene. Konsenzuálne zistili inverznú dávkovo dependentnú koreláciu konzumácie kávy s výskytom
nealkoholovej steatohepatitídy (NASH), alkoholovej cirhózy, hepatocelulárneho karcinómu (HCC) i mortality na tieto
ochorenia. Článok prehľadnou formou poskytuje výsledky dosiaľ publikovaných štúdií a metaanalýz a predpokladané
mechanizmy hepatoprotektívneho účinku kávy. Hepatoprotektivita kávy zahŕňa antioxidačné, antifibrotické, antikancerogénne
aj inzulínsenzitizujúce účinky. Väčšina mechanizmov je sprostredkovaná cez moduláciu génovej expresie
kľúčových enzýmov syntézy mastných kyselín, moduláciu mRNA, zahrnutej v procese autofágie, redukciu stresu endoplazmatického
retikula a následných prozápalových cytokínov a fibrogenézy. Za protektívne účinky kávy je zodpovedný
kofeín, diterpény (kafestol a kahweol), chlorogénové kyseliny, polyfenoly a melanoidíny.
káva hepatoprotektívny účinok metaanalýza
Interná med. 2016; 16 (1): 5-11
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by