Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kedy začať s prevenciou a liečbou osteoporózy?
Pavol Masaryk
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2005
Osteoporóza je závažný medicínsky a spoločensko-ekonomický problém. Jeho zvládnutie si vyžaduje aktívnu prevenciu a efektívnu terapiu. Z patofyziológie osteoporózy vyplýva skutočnosť, že najlepšia terapia je prevencia. Autor článku podáva prehľad o jednotlivých formách prevencie so zvláštnym dôrazom na príjem kalcia, fyzickú aktivitu a u postmenopauzálnych žien aj hormonálnu substitučnú liečbu. Z terapeutických modalít uvádza najčastejšie používané: kalcium, vitamín D a jeho analógy, selektívne modulátory estrogénových receptorov, bisfosfonáty, kalcitonín, PTH a stroncium.
osteoporóza prevencia liečba
Interná med. 2005; 5 (3): 160-164
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by