Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Klasifikácia akútneho obličkového poškodenia a chronickej obličkovej choroby
Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2014
Akútne obličkové poškodenie (AKI) je široký klinický syndróm zahŕňajúci akútne obličkové choroby, nešpecifické a extrarenálne patologické stavy. Definícia a štádiá AKI podľa klasifikácie KDIGO sú založené na predchádzajúcich kritériách RIFLE a AKIN a štúdiách o rizikových vzťahoch. Diagnóza chronickej obličkovej choroby (CKD) sa určuje na základe príčiny choroby a kategórií glomerulovej filtrácie a albuminúrie. Klasifikácia KDIGO pre CKD rozdeľuje 3. štádium na dve kategórie G3a G3b s rozdielnymi rizikovými profilmi. Rovnica CKD-EPI na určenie odhadu eGFR by mala byť zavedená v biochemických laboratóriách.
štádiá akútneho obličkového poškodenia štádiá chronickej obličkovej choroby rovnica CKD-EPI na odhad eGFR
Interná med. 2014; 14 (7-8): 289-291
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by