Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 1/2005
Onkologická urológia
Bioptické vyšetrenie prostaty i. punkčná biopsia, transuretrálna resekcia a radikálna prostatektómia
Karol Kajo
Bioptické vyšetrenie prostaty ii. histomorfologické ukazovatele pri karcinóme prostaty
Karol Kajo, Katarína Macháleková
Použitie nomogramov v predpovedi prognózy u pacientov s karcinómom prostaty
Michal Horňák, Frederico Goncalves
Rádioterapia karcinómu prostaty
Pavol Dubinský
Nádory v solitárnej obličke – možnosti chirurgickej liečby
Vladimír Baláž, Milan Švec, Jozef Babeľa, Dáriusz Schlegel
Laparoskopia
Možnosti využitia laparoskopie v urológii – skúsenosti so 150 laparoskopickými operáciami
Ján Ľupták, Ján Švihra, Kamil Javorka, Michael Vraný, Boris Eliáš, Igor Sopilko, Ján Kliment jr.
Ženská urológia a urodynamika
Klinické návody na diagnostiku a liečbu inkontinencie moču u žien
Ján Švihra, Ján Kliment
Současný pohled na fyzioterapii v léčbě močové inkontinence
Jan Krhut, Romana Holaňová, Iva Muroňová
Detská urológia
Urologické komplikácie detí s myelomeningokélou v prvom roku života
Ladislav Valanský, Zuzana Kurcinová, Eva Sádová, Ľudmila Podracká
Poranenie obličiek u detí – súčasné požiadavky na diagnózu a liečbu
Juraj Svitač
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by