Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 1/2008
Urologická onkológia
Udržiavacia intravezikálna liečba bcg vakcínou – tolerabilita, komplikácie a ich liečba
Roman Tomaškin, Boris Eliáš, Pavol Slávik, Katarína Macháleková, Ján Kliment
Riziko sekundárních malignit po léčbě pro testikulární nádory
Hana Šiffnerová, Dana Králová
Malé karcinómy a solídne lézie obličiek – diagnostická a prognostická dilema kontroverzie bioptického protokolu solídneho ložiska
Peter Weibl, Ivan Lutter, Milan Obšitník, Peter Lengyel, Ferdinand Kiss, Jozef Gembeš, Svetozár Náter, Martin Blažek, Boris Kollárik, Martin Romančík, Ján Breza
Dysfunkcia močových ciest
Intersticiálna cystitída
Frederico Goncalves
Experimentálna urológia
Inzulínu podobné rastové faktory (igf) a ich väzbové proteíny (igfbp) v etiopatogenéze karcinómu prostaty
Alena Pidaničová, Vincent Nagy, Ľubomír Lachváč, Mária Tajtáková
Odporúčacie smernice
Odporúčacie smernice pre inkontinenciu moču
J. Thuroff, P. Abrams, KE. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, P. Kerrebroeck
Odporúčacie smernice pre erektilnú dysfunkciu
E. Wespes, E. Amar, D. Hatzichristou, K. Hatzimouratidis, F. Montorsi, J. Pryor, Y. Vardi
Kazuistiky
Metastáza karcinómu obličky v mieste umiestnenia trokára po laparoskopickej transperitoneálnej nefrektómii
Ján Ľupták, Boris Eliáš, Ján Švihra, Pavol Slávik, Hubert Poláček
Paliatívna embolizácia inoperabilného nádoru obličky s hematúriou
Peter Čech, Milan Hergel
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by