Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 1/2020
ÚVODNÉ SLOVO
ÚVODNÉ SLOVO
Ladislav Valanský
UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Suboptimálna liečebná odpoveď u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty a prítomnosťou zostrihového variantu androgénového receptora AR-V7 liečených abiraterónom a enzalutamidom
Ján Kliment, Katarína Baluchová, Marián Grendár, Boris Eliáš, Roman Mráz, Peter Čech, Klaudia Holečková, Ján Kliment Jr., Henrieta Drobková
Výsledky liečby nádorov močového mechúra radikálnou cystektómiou u 130 pacientov – 10-ročné skúsenosti
Ján Ľupták, Ján Šulgan, Boris Eliáš, Ján Kliment, sen., Ján Švihra, sen., Ján Kliment jr., Igor Sopilko, Roman Tomaškin, Anna Rašková, Pavol Slávik
Mediátory angiogenézy pri karcinóme obličky z renálnych buniek a možnosti ich využitia v diagnostike a liečbe
Martina Šutovská, Daniela Vargová, Jana Barboríková, Michaela Kocmálová, Marián Grendár, Ingrid Škorňová, Pavol Slávik, Ján Švihra sen., Ján Ľupták
FUNKČNÁ UROLÓGIA
Duloxetín a cvičenie svalov panvového dna u žien so stresovou inkontinenciou moču – randomizovaná multicentrická štúdia DULOXING
Magdaléna Hagovská, Ján Švihra, Ján Breza jr., Jozef Dubravický, Marek Vargovčák
Chronická prostatitída/syndróm chronickej panvovej bolesti
Jozef Marenčák
Trospium chlorid ako 1. voľba v liečbe hyperaktívneho močového mechúra
Michal Kmak
KAZUISTIKY
Infertilita ako príznak malígneho ochorenia semenníkov
Matúš Richnavský, Vincent Nagy, Martin Hrivňák, Ľubomír Lachváč, Andrej Bӧӧr
Feochromocytóm nadobličky a zriedkavý konkomitantný stopkatý leiomyóm pravej obličky
Vincent Nagy, Hedviga Wagnerová, Dana Nagyová, Helena Baumöhlová
RÔZNE
Ohlédnutí za 8. zimním urologicko-transplantačním sympoziem
Jan Dvořáček
Správa z 18. kongresu Asociácie akademických európskych urológov
Ján Breza
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by