Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 3/2009
Prehľadové práce
Dorzálna rizotómia – chirurgická deaferentácia močového mechúra
Martin Benčo1, Július De Riggo1, Branislav Kolarovszki1, Ján Ľupták2, Ján Švihra2, Yvetta Mellová3
Možnosti diagnostiky karcinómu prostaty pomocou prostate cancer gene 3 (pca3)
Kamil Belej, Ondřej Kaplan, Oto Khler, Jiří Kočárek
Familiárny a hereditárny karcinóm prostaty, ich význam pre klinickú prax
Svetlana Grobarčíková1, Zora Lasabová2, Ján Kliment1
Seniori a karcinóm prostaty
Mária Wagnerová
Urologická onkológia
Kvalita transuretrálnej resekcie a výskyt reziduálneho nádoru pri primárnych stredne a vysoko rizikových svalovinu neinfiltrujúcich nádoroch močového mechúra
Roman Tomaškin1, Boris Eliáš1, Pavol Slávik2, Karol Kajo2, Katarína Macháleková2, Ján Kliment1
Endoskopická extraperitoneálna radikálna prostatektómia – prvé skúsenosti slovenského urológa s touto metódouna zahraničnom pracovisku
Robert Wagenhoffer1, Ivan Lutter2, Matiullah Karwandgar2, Ivan Daniel3, Martin Blažek4, Marek Ondriš2
Dysfunkcia močových ciest
Urgentometer 1.0 – kvantifikácia urgencie u žien s hyperaktívnym močovým mechúrom
Ján Švihra1, Ján Ľupták1, Peter Zvara2, Rudolf Husár3, Ján Kliment1
Stresová inkontinencia moču u žien: úspešnosť jednotlivých operačných techník
Ľubomír Velk, Dušan Martinčok, Tomáš Kička
Experimentálna urológia
Polymorfizmus cyp17 génu a riziko vzniku karcinómu prostaty
Monika Sivoňová1, Tatiana Matáková1, Ján Kliment2, Róbert Dušenka1,2, Mária Tajtáková3, Alena Pidaničová3, Ladislav Valanský4, Dušan Dobrota1
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by