Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 3/2022
Editoriál
Aký bol rok 2022 v Slovenskej urologickej spoločnosti?
Ivan Minčík
Urologická onkológia
Potenciál a limity magnetickej rezonancie pri detegovaní extrakapsulárneho šírenia karcinómu prostaty pred roboticky asistovanou radikálnou prostatektómiou
Viliam Kubas, Viktor Kováčik, Roman Farra, Terézia Hrubá, Vladimír Baláž
Rizikové faktory ovplyvňujúce 5-ročnú biochemickú recidívu karcinómu prostaty po roboticky asistovanej radikálnej prostatektómii – prospektívna štúdia
Viktor Kováčik, Matúš Maciak, Vladimír Baláž, Jozef Babeľa, Viliam Kubas, Roman Farra
Quo vadis multiparametrické MR prostaty v diagnostike karcinómu
Monika Daňová, Ivan Minčík, Peter Ščešňák
Darolutamid v liečbe vysokorizikového nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty – M0 CRPC
Ján Kliment, Ján Kliment ml.
Funkčné urológia
Farmakoterapia hyperaktívneho močového mechúra
Jozef Marenčák
Vplyv výživy na zdravie a choroby (1. časť)
Juraj Fillo
Blahoželanie
Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. – 60-ročný
Ján Kliment
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by