Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Klinický a angiografický profil pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
František Kovář, Peter Krajčí, Peter Mečiar, Peter Kurray, Roman Alberty
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2004
Infarkt myokardu s eleváciami segmentov ST (STEMI), bez elevácií segmentov ST (NSTEMI) a nestabilnú anginu pectoris (NAP) zahŕňame pod označenie akútne koronárne syndrómy (AKS). Hoci majú viaceré spoločné rysy, líšia sa často tak v charaktere postihnutia koronárneho riečiska, ako aj v indikácii invazívnej diagnostiky a revaskularizačnej liečby. Autori sa v článku zamerali na retrospektívne porovnanie súborov chorých so STEMI a NSTEMI/NAP z hľadiska ich klinických a anamnestických charakteristík, nálezov pri koronárnej angiografii a ďalšej liečebnej stratégie.
Klúčové slová: akútny koronárny syndróm, infarkt myokardu s eleváciou segmentov ST, infarkt myokardu bez elevácie segmentov ST, nestabilná angina pectoris
Interná med. 2004; 4 (12): 609-613
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by