Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Komorová tachykardia
Peter Mitro
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Komorová tachykardia sa definuje ako sled 3 a viacerých širokých, deformovaných komplexov QRS s frekvenciou nad 100/min. Väčšina komorových tachykardií, ktoré sa vyskytujú u pacientov bez organického ochorenia srdca, má priaznivú prognózu. Morfologicky ide o monomorfné komorové tachykardie, ktoré najčastejšie vznikajú vo výtokovom trakte pravej komory srdca. U malej časti pacientov bez zrejmého organického ochorenia srdca sa však môžu vyskytnúť životohrozujúce polymorfné komorové tachykardie alebo dokonca komorová fibrilácia. Zvyčajne sú zapríčinené geneticky podmienenou poruchou iónových kanálov a zahŕňajú syndróm dlhého a krátkeho QT, Brugada syndróm, katecholaminergnú komorovú tachykardiu. Komorové tachykardie vznikajúce u pacientov s koronárnou chorobou srdca, prekonaným IM alebo kardiomyopatiou majú závažnú prognózu s výskytom náhlej kardiálnej smrti. Článok sa zaoberá tiež možnosťami farmakologickej terapie a katétrových ablácií komorových tachykardií aj problematikou implantácie kardioverter defibrilátorov.
komorová tachykardia antiarytmiká implantovateľný kardioverter defibrilátor QT interval synkopa náhla srdcová smrť
Interná med. 2015; 15 (1): 5-12
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by