Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Léčba erytropoetínem
Miroslav Šimek
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2009
Erytropoetin je glykoproteinový hormon produkovaný ledvinami a jeho nejdůležitější úloha je tvorba erytrocytů. Váže se na specifický receptor (EPOR) na povrchu buněk. Nejvnímavější na působení erytropoetinu je erytroidní progenitor, hlavně mezi CFU-E a proerytroblastem. Rekombinantní lidský erytropoetin se používá v léčbě anémie při ledvinném selhání od roku 1989, při ostatních typech anémií později. Rekombinantní erytropetin je biologicky ekvivalentní k endogennímu erytropoetinu. Léčba tímto přípravkem je bezpečná, efektivní a zvyšuje kvalitu života. Novější produkt odvozený od erytropoetinu je darbopoetin. Je velmi podobný erytropoetinu, váže se na stejný receptor, ale jeho poločas je delší oproti rekombinantnímu erytropoetinu.
Klíčová slova: Erytropoetin, rekombinantní lidský erytropoetin, anémie
Interná med. 2009; 9 (12): 566-569
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by