Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba artériovej hypertenzie pri chronickom zlyhaní obličiek a pri hemodialyzačnej liečbe
Jozef Fekete
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2011
Artériová hypertenzia patrí k jedným zo základných prejavov chronických chorôb obličiek. Incidencia stúpa s progresiou obličkovej nedostatočnosti. Jej dobrá kontrola je mimoriadne potrebná pre prevenciu rozvoja kardiovaskulárnych komplikácii. S postupným poklesom glomerulovej filtrácie pri výbere liekov treba brať do úvahy aj metabolizmus účinných látok. Do základného repertoára patria inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEi), blokátory angiotenzínového receptora (ARB), diuretiká a kalciové blokátory. Pokles intraglomerulového tlaku pri liečbe ACEi a ARB spomaľuje progresiu obličkových chorôb. Ďalším poklesom filtrácie glomerulov klesá schopnosť obličiek udržať rovnováhu v príjme a výdaji nátria s jeho následnou retenciou. Obmedzený príjem NaCl spolu s redukciou hyperhydratácie je základným opatrením pre dosiahnutie adekvátnej korekcie hypertenzie vo fáze zaradenia pacienta na dialýzu.
artériová hypertenzia dialýza chronické obličkové zlyhanie
Interná med. 2011; 11 (11): 491-494
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by