Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba artériovej hypertenzie pri chronickom zlyhaní obličiek a pri hemodialyzačnej liečbe
Jozef Fekete
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2011
Artériová hypertenzia patrí k jedným zo základných prejavov chronických chorôb obličiek. Incidencia stúpa s progresiou obličkovej nedostatočnosti. Jej dobrá kontrola je mimoriadne potrebná pre prevenciu rozvoja kardiovaskulárnych komplikácii. S postupným poklesom glomerulovej filtrácie pri výbere liekov treba brať do úvahy aj metabolizmus účinných látok. Do základného repertoára patria inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEi), blokátory angiotenzínového receptora (ARB), diuretiká a kalciové blokátory. Pokles intraglomerulového tlaku pri liečbe ACEi a ARB spomaľuje progresiu obličkových chorôb. Ďalším poklesom filtrácie glomerulov klesá schopnosť obličiek udržať rovnováhu v príjme a výdaji nátria s jeho následnou retenciou. Obmedzený príjem NaCl spolu s redukciou hyperhydratácie je základným opatrením pre dosiahnutie adekvátnej korekcie hypertenzie vo fáze zaradenia pacienta na dialýzu.
artériová hypertenzia dialýza chronické obličkové zlyhanie
Interná med. 2011; 11 (11): 491-494
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by