Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Lupusová nefritída
Petra Kozmonová, Tereza Hlavatá, Viera Kupčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2020
Lupusová nefritída patrí k častým a závažným prejavom systémového lupus erythematosus. Medzi hlavné príznaky patrí proteinúria s manifestným nefritickým alebo nefrotickým syndrómom. Diagnostika sa opiera o klasifikačné kritéria pozostávajúce z klinických príznakov, laboratórneho dôkazu autoprotilátok, zníženej koncentrácie zložiek komplementu, avšak definitívne stanovenie diagnózy umožní až histopatologický záver z renálnej biopsie. Liečba sa riadi predovšetkým histopatologickým nálezom a pozostáva z kortikoterapie, imunosupresív a v indikovaných prípadoch biologickej liečby.

Lupus nephritis
Lupus nephritis is a frequent and severe complication of systemic lupus erythematosus. Main symptoms include proteinuria with nephritic or nephrotic syndrome. The diagnosis can be established by evaluating clinical symptoms, presence of serum autoantibodies and decreased circulating complement components. Definitive confirmation of the diagnosis requires histopathological examination from renal biopsy. The treatment depends on histopathological findings and includes corticotherapy, immunosuppresion and in specific cases biological therapy.
Keywords: lupus nephritis, proteinuria, renal biopsy
lupusová nefritída proteinúria renálna biopsia
Interná med. 2020; 20 (10): 401-404
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by