Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Malígne nádory exokrinnej časti pankreasu
Barbora Desatová, Stella Hlinšťáková, Mohammed Al Bedairi, Ľubomír Michalko, Ivan Vranka
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Hoci sú zhubné novotvary pankreasu zriedkavé, predsa pomaly siahajú na najvyššiu priečku medzi príčinami úmrtia na zhubné nádory vôbec. Napríklad v USA predstavujú celkovo štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtia na neoplastické choroby. Mortalita sa v posledných dvadsiatich rokoch nezmenila, v prvom roku po stanovení diagnózy dosahuje viac ako 70 % a po piatich rokoch dosahuje podľa rôznych údajov od 83 do 97 %. Resekcia je jediná možná liečba. V dôsledku neskorého objavenia sa klinických príznakov, chýbania špecifických prejavov a obmedzených možností diagnostiky, sa nádor šíri veľmi skoro a v resekovateľnom štádiu je diagnostikovaný u menej ako pätiny pacientov. Presná príčina rakoviny pankreasu nie je známa, za rozhodujúce v iniciácii karcinogenézy sa považujú mutácie K-ras génov, z exogénnych rizikových faktorov je to predovšetkým fajčenie. V súčasnosti neexistuje efektívny celoplošný skríning. Primárny skríning premalígnych a včasných malígnych lézií je realizovaný predovšetkým v skupinách pacientov so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny pankreasu.
karcinóm pankreasu fajčenie K-ras gény bolesť skríning
Interná med. 2007; 7 (1): 25-28
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by