Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment akútnej cievnej mozgovej príhody a stavov po jej prekonaní - súčasné možnosti (vrátane indikácií na trombolýzu) - z pohľadu neurológa
Miroslav Brozman
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2006
Akútne cievne mozgové príhody (ACMP) sú najčastejším neurologickým ochorením s vysokou incidenciou, prevalenciou a mortalitou. Manažment týchto ochorení si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu s cieľom zabezpečiť rýchle rozpoznanie príhody, okamžitý prevoz do regionálnej nemocnice a urgentnú diagnostiku a liečbu. Kľúčovým diagnostickým vyšetrením je vyšetrenie počítačovou tomografiou (natívne CT mozgu), ktoré diferencuje medzi mozgovým infarktom, subarachnoidálnou a mozgovou hemorágiou. Najlepšou liečbou akútnych mozgových infarktov je včasná medikamentózna rekanalizácia, a to štandardným postupom intravenóznej trombolýzy prostredníctvom rekombinantného plazminogénového aktivátora (rt-PA). Preukázalo sa, že investície do prevencie a akútnej liečby režimom intenzívnych cerebrálnych jednotiek (ICJ) sú omnoho účinnejšie a menej nákladné, ako výdavky na starostlivosť o invalidizovaných a dlhodobo postihnutých.
mozgový infarkt trombolýza intenzívne cerebrálne jednotky (ICJ)
Interná med. 2006; 6 (7-8): 391-398
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by