Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment chronickej ischemickej choroby srdca vo svetle nových odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti
Ján Števlík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Nové odporúčania ESC 2013 pre manažment stabilnej ischemickej choroby srdca okrem komplexnosti prinášajú aj mnohé inovatívne postupy v manažmente tejto rizikovej populácie. Napriek rozsiahlosti je text užitočný nielen pre kardiológov, ale aj pre internistov a praktických lekárov, ku ktorým primárne títo pacienti so svojimi ťažkosťami prídu. Dôraz na klinické zhodnotenie a využitie viacstupňového manažovania s dôrazom na predtestovú pravdepodobnosť úlohu týchto lekárov, naopak, ešte zvyšujú. Taktiež optimálnu medikamentóznu liečbu založenú na jednoduchých princípoch a zároveň na medicíne dôkazov, môže indikovať neodkladne aj ošetrujúci praktik alebo internista. Jej skorá iniciácia okrem symptomatickej úľavy zníži aj morbiditu a mortalitu týchto pacientov. Významnou zmenou je opatrnejšie indikovanie invazívnych vyšetrení pacientov so stabilnou ICHS a definovanie využitia záťažových testov a nových zobrazovacích techník, ktoré sú dostupné aj u nás. Hoci v terapii sa v zásade nelíšia od predchádzajúcich odporúčaní z r. 2006, prínosom nových je podrobné rozpracovanie diagnostiky a liečby mikrovaskulárnej a vazospastickej anginy pectoris, čo pomôže odstrániť niektoré nejasnosti o týchto formách anginy pectoris, ktoré pretrvávali v odbornej verejnosti. Nové odporúčania ESC pre manažment pacientov so stabilnou ICHS predstavujú najaktuálnejší pohľad na diagnostické a liečebné postupy u tejto populácie pacientov. Sú dobrou a praktickou pomôckou pre klinickú prax, ale sú zároveň aj vynikajúcim edukačným materiálom.
chronická ischemická choroba srdca, predtestová pravdepodobnosť, terapia stabilnej ischemickej choroby srdca, vazospastická angína pektoris
Interná med. 2015; 15 (1): 24-30
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by