Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment obezity u pacientov s diabetom mellitom 2. typu
Ľubomíra Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2009
Prevalencia obezity a diabetu mellitu (DM) 2. typu celosvetovo narastá. Nadhmotnosť a obezita, ale aj postupný nárast hmotnosti sú hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj diabetu mellitu (DM) 2. typu. Mnohé klinické štúdie potvrdzujú 80 - 90 % prevalenciu nadhmotnosti a obezity (najmä abdominálnej obezity ako hlavnej črty MS) v populácii diabetikov 2. typu. Prevencia rozvoja DM 2. typu, ako aj manažment obezity u diabetikov 2. typu (ide o chronické celoživotné ochorenia) vyžadujú dlhodobú agresívnu nefarmakologickú a farmakologickú liečbu. Výsledky rôznych štúdií, ale najmä klinická prax, poukazujú na to, že diabetici 2. typu pri rovnakom režime (nefarmakologický alebo farmakologický, resp. kombinácia oboch) majú nižší pokles hmotnosti v porovnaní s nediabetikmi a taktiež priberajú na hmotnosti rýchlejšie ako nediabetici. V manažmente obéznych diabetikov 2. typu (diabezity) prichádzajú do úvahy tri úrovne preventívnych a liečebných opatrení (kombinácia diétnych a režimových opatrení s behaviorálnou terapiou, bezpečná medikamentózna liečba („antiobezitiká“) a výber medikamentóznej liečby vedúcej k redukcii hmotnosti, alebo medikamentóznej liečby, ktorá je „hmotnostne“ neutrálna, respektíve medikamentóznej liečby čo najmenej zvyšujúcej hmotnosť).
nadhmotnosť obezita diabetes mellitus 2. typu antiobezitiká metformín DPP-4 GLP-1 inzulínové analógy, tabuľka 1 cit. 43
Interná med. 2009; 9 (12): 591-595
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by