Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická traumatológia
Manažment pacientov s ruptúrou obličky a krvácaním do retroperitonea
Vincent Nagy, Miroslav Iláš, Jaroslav Beck
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Materiál a metódy: V r. 2002 – 2016 sme liečili 32 pacientov s touto diagnózou (19 mužov a 13 žien vo veku od 5 – 83 rokov, priemer 43,9 roka). Diagnóza bola založená na anamnéze, klinických, laboratórnych a zobrazovacích vyšetreniach (najmä USG a CT). Sledované obdobie bolo 1 – 143 mesiacov (priemer 29,5 m.).
Výsledky: Odhadovaný objem hematómu z CT a USG sa pohyboval asi od 200 do 2 500 ml (priemer 1 300 ml). Hodnota hemoglobínu bola od 4,1 do 15,4 g/dl (priemer 9,5 g/dl). Transfúzia krvi (TU) bola podaná 21 (65,6 %) pacientom, spolu 85 TU (1 – 8, priemer 4 TU). Spontánna ruptúra obličiek sa vyskytla u 16 (50 %) pacientov. Osem (25 %) pacientov malo tupú traumu, ďalších osem (25 %) utrpelo iatrogénne poranenie. 11 (34,4 %) pacienti pred príhodou užívali antikoagulačnú alebo antiagregačnú liečbu. Liečba pacientov s ruptúrou obličky závisela od klinických nálezov, patologických zmien, rozsahu poškodenia a objemu hematómu. U 17 (53,1 %) pacientov bez malignity alebo ťažkého poškodenia obličiek a progresívneho krvácania sme postupovali konzervatívne. Ostávajúci 15 (46,9 %) pacienti boli operovaní (nefrektómia u 13 (40,6 %), sutúra obličky u jedného pacienta (3,1 %), u ďalšieho po resekcii tumoru s a-v fistulou (3,1 %) tzv. coiling segmentálnej artérie). V sledovanom období traja pacienti zomreli z iných príčin (9,4 %).
Záver: Chirurgická/konzervatívna liečba závisí od preexistujúcej patológie obličiek, od rozsahu poškodenia a krvácania. Zdá sa, že pacienti liečení antikoagulanciami majú vyššie riziko spontánnej alebo traumatickej ruptúry obličiek spojenej s krvácaním.
krvácanie z obličky ruptúra iatrogénne poškodenie antikoagulančná liečba coiling
Klin urol 2017; 13 (3): 136 – 140
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by