Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom čo je to kardiometabolické riziko a ako ho môžeme v klinickej praxi stanoviť? – 1. časť
Slavomíra Filipová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2007
Súčasná prítomnosť zhluku rizikových faktorov, frekventná u jedného pacienta, predstavuje každodenný problém riešenia diagnostiky a najmä liečby viacerých závažnných klinických stavov súčasne (artériová hypertenzia, porucha glukózovej tolerancie, diabetes mellitus 2. typu, obezita, poruchy lipidového spectra, abúzus fajčenia, telesná neaktivita a ďalšie rizikové faktory). Práca sa venuje komplexnému pohľadu na praktické stanovenie individuálneho kardiovaskulárneho a metabolického rizika. Vychádza z najnovších prijatých v SR i medzinárodných odporúčaní, z Lipidového konsenzu - 2 a jeho Aktualizácie. Základom stratifikácie kardiovaskulárneho a metabolického rizika je SCORE Card ESC a metóda merania obvodu pása. V ostatnom čase poznatky o dôsledkoch a tzv. centrálneho abdominálneho typu obezity zmenilo pohľad na posudzovanie nadváhy a obezity, najmä u vysoko rizikových pacientov. Adipocyty ako endokrinne a metabolicky aktívne bunky významne ovplyvňujú metabolický status a táto ich aktivita zvyšuje dopad aj ostatných rizikových faktorov na rozvoj aterosklerotického procesu. V práci sa rozoberá vzťah diabetes mellitus 2. typu, renín-angiotenzín-aldosterónového systému, artértiovej hypertenzie, efektu endokanabinoidného systému a metabolického syndrómu na progresiu aterosklerózy. Patofyziologické prepojenie kardiovaskulárneho a metabolického rizika, ktoré sa v súčasnosti označuje spoločným názvom „kardiometabolické riziko” je nielen výskumnou otázkou, ale aj potrebou každodennej klinickej praxe v posudzovaní a manažmente pacientov, ktorí sú nositeľmi rizikových faktorov.
kardiometabolické riziko stratifikácia podľa SCORE Card obvod pása obezita diabetes mellitus 2. typu, endokanabinoidný system renín-angiotenzín-aldosterónový systém metabolický syndróm
Interná med. 2007; 7 (7-8): 374-377
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by