Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Metabolické komplikácie obštrukčného spánkového apnoe
Zuzana Dorková, Zuzana Sopková, Ružena Tkáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
V súčasnosti stúpa množstvo dôkazov o priamom vzťahu obštrukčného spánkového apnoe (OSA) k poruchám glukózového a lipidového metabolizmu, pričom ťažký stupeň OSA sa spája s 5-násobne vyšším rizikom vzniku diabetu 2. typu. Je pravdepodobné, že OSA prispieva k metabolickým poruchám nezávisle od stupňa obezity. V patogenéze metabolických dôsledkov OSA zohráva úlohu spánková deprivácia, hypoxémia, sympatiková aktivácia a rezistencia na leptín. Medzinárodná diabetologická federácia odporúča cielené zisťovanie nočných príznakov OSA a nadmernej spavosti počas dňa u pacientov s diabetom 2. typu. Liečba OSA použitím neinvazívnej ventilácie eliminuje apnoické epizódy a zlepšuje kvalitu života. Na definitívny dôkaz o benefite liečby OSA s CPAP na glukózový a lipidový metabolizmus treba v budúcnosti realizovať veľké randomizované kontrolované štúdie.
spánkové apnoe metabolický syndróm diabetes mellitus neinvazívna ventilácia
Interná med. 2010; 10 (2): 66-70
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by