Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Metastáza karcinómu obličky do kontralaterálneho močovodu
Tomáš Kička, Dušan Martinčok, Atila Szalontay, Ľubomír Velk
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Úvod: Karcinóm obličiek predstavuje 3. najčastejší karcinóm urogenitálneho traktu v dospelom veku. Pri včasnej diagnostike je jeho prognóza veľmi dobrá, s 5-ročným prežívaním u 91 - 100 % pacientov v 1. štádiu. Materiál a metódy: Autori prezentujú kazuistiku 60-ročného muža s RCC po nefrektómii, s náhlym vznikom renálnej insuficiencie. Príčinou bola subrenálna obštrukcia solitárnej obličky pri náleze raritnej príčiny jej vzniku – metastázy do močovodu – doteraz popísanej v odbornej literatúre v približne 50 prípadoch. Výsledky: Pacient sa po zvládnutí akútneho stavu zavedením ureterálnej endoprotézy podrobil po viacerých vyšetrovacích metódach revízii močovodu, s ureterotómiou a odstránením metastázy. V súčasnosti je v pravidelnej urologicko-onkologickej starostlivosti. Záver: Autori svojou kazuistikou poukazujú na túto ojedinelú príčinu akútneho stavu pacienta po nefrektómii pre nádorové ochorenie.
karcinóm obličky RCC metastáza do močovodu renálna insuficiencia
Klin. urol. 2007; 3 (3): 173 - 176
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by