Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Mikrobiálna flóra tráviaceho traktu a diabetes mellitus
Štefan Sotak
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2018
Mikrobiálna flóra tráviaceho traktu je v ostatnom čase skúmaná vo vzťahu k diabetu mellitu (DM). Črevná flóra je ovplyvňovaná stravou, fyzickou aktivitou a výrazne sa mení po bariatrických chirurgických výkonoch. Pôrod cisárskym rezom ovplyvňuje vývoj črevnej flóry a v ďalšom živote zvyšuje riziko DM 1. typu. Pacientom s obezitou a DM 2. typu môžu chýbať protektívne mikróby, ktoré experimentálne zlepšujú glykoreguláciu alebo, naopak, pribúdať patogénne mikróby, o ktorých bolo dokázané, že môžu prenikať do abdominálneho tukového tkaniva. Zvažovaná je i vakcinácia proti týmto mikróbom. Pozitívne môže mikrobióm ovplyvňovať i liečba metformínom. Prenos črevnej flóry tzv. transplantáciou stolice môže zlepšovať glykoreguláciu. Je pravdepodobné, že ovplyvnenie črevnej flóry sa stane novým mechanizmom liečby diabetu.

Microbial flora of the digestive tract and diabetes mellitus
The microbial flora in the digestive tract has been recently studied in relation to diabetes mellitus (DM). The intestinal flora is affected by diet, physical exercise and it significantly changes after bariatric surgeries. Giving birth by caesarean section affects the gut flora development and increases the risk of T1DM in further life of the child. Obese patients with T2DM may lack protective microbes which improve glucoregulation in the experiment or on the contrary their patogenous microbes may grow which have been proven to even be able to penetrate into abdominal. adipose tissue and play a role. Also vaccination against these microbes is under consideration. Microbiome can be also positively affected by metformin treatment. The transfer of intestinal flora by means of fecal transplantation can improve glucoregulation. The influencing of intestinal flora is likely to become a new mechanism of diabetes treatment.
Keywords: diabetes mellitus, gut flora
diabetes mellitus črevná mikroflóra
Interná med. 2018; 18 (5): 218-220
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by