Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Mnohopočetný myelóm (klinika a diagnostika)
Martin Mistrík, Zdeněk Adam
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2008
Mnohopočetný myelóm (MM) je nádorová choroba, ktorú spôsobuje nekontrolovaná monoklonová proliferácia abnormálnych nádorových buniek B-lymfocytového radu. Expanzia nádoru prebieha dominantne v kostnej dreni a kosti. Sprevádza ju produkcia monoklonového imunoglobulínu (M-proteínu), ktorý je dokázateľný v moči alebo v sére. Nádorová hyperproliferácia a jej produkty spôsobujú poruchy funkcie orgánov, bolesti kostí a zlomeniny, neurologické príznaky, prípadne hemokoagulačné abnormality a hyperviskózny syndróm. MM sa môže prejaviť náhlou zmenou zdravotného stavu, respektíve ako náhla situácia, napríklad kompresia miechy, patologická fraktúra, hyperviskozita, sepsa alebo hyperkalcémia. Nenápadný a často pozvoľný rozvoj choroby spolu s pestrosťou klinického obrazu a laboratórnych a diagnostických nálezov môže komplikovať včasné rozpoznanie MM.
mnohopočetný myelóm monoklonový imunoglobulín bolesti v kostiach obličkové zlyhanie
Interná med. 2008; 8 (12): 617-622
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by