Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Transplantológia
Močovod pri transplantácii obličky
Ján Breza ml., Zuzana Žilinská, Martin Chrastina, Branislav Trebatický, Peter Bujdák, Zuzana Kizeková, Ján Breza st.
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Cieľ práce: Komplikácie urologického charakteru, ktoré majú súvislosť s rekonštrukciou močových ciest, patria medzi najzávažnejšie komplikácie po transplantácii obličky. Močovod transplantovanej obličky je asi najzraniteľnejšou súčasťou močových ciest pri ich rekonštrukcii. Cieľom práce je prezentovať skúsenosti s výskytom, diagnostikou a liečbou urologických komplikácií, ktoré sú dôsledkom rôznych patologických stavov postihujúcich močovod transplantovanej obličky. Materiál a metódy: V rokoch 2006 až 2010 bolo transplantovaných 272 obličiek 163 mužom vo veku 19 až 68 rokov, 106 ženám vo veku 20 až 66 rokov a 3 deťom vo veku 11 až 15 rokov. 242 obličiek bolo odobratých od mŕtvych darcov, 30 pacientom boli transplantované obličky od živých darcov. Vo väčšine prípadov bola rekonštrukcia močových ciest vykonaná formou transvezikálnej protirefluxovej reimplantácie močovodu. V posledných 3 rokoch sa štandardne používali „double J“ uretrálne stenty hrúbky 7 Char. Výsledky: Komplikácie sa zaznamenali u 14 pacientov: striktúra u 7 pacientov, zalomený močovod u 3 pacientov, poranenie močovodu u 3 pacientov a nekróza u 1 pacientky. Vo všetkých prípadoch striktúry a zalomenia močovodu bol dôsledkom porušenej drenáže moču z transplantovanej obličky vznik asymptomatickej uretrohydronefrózy, ktorá sa našla pri pravidelných kontrolách. U 3 pacientov vznikla urinózna fistula po iatrogénnom poranení močovodu a u 1 pacientky v dôsledku nekrózy terminálneho úseku močovodu. U všetkých 14 pacientov bola primárnym diagnostickým a súčasne liečebným výkonom punkčná nefrostómia. Následne sa všetky komplikácie úspešne vyriešili otvorenou revíziou. Záver: Medzi významné opatrenia ovplyvňujúce výskyt urologických komplikácií po transplantácii obličky patrí najmä prevencia ich vzniku. Spočíva v perfektnej a šetrnej technike odberu a transplantácie obličky so zachovaním anatomickej a funkčnej integrity všetkých anatomických štruktúr obličky vrátane močovodu. Ako významný aspekt v prevencii komplikácií zo strany močovodu transplantovanej obličky sa ukázalo používanie uretrálnych stentov a liečba konkomitantnej infekcie, ktorá je dôsledkom a nie príčinou urologických komplikácií.
močovod transplantovanej obličky striktúra močovodu zalomenie močovodu poranenie močovodu nekróza močovodu
Klin. urol. 2011; 7 (1): 15-21
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by