Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Molekulovo - genetické charakteristiky a fenotypové prejavy vrodených hemolytických anémií na slovensku
Adriena Sakalová, Karel Indrák, Vladimír Divoký, Tomáš Lipšic, Viera Fábryová, Monika Drakulová, Zdenka Štefániková, Oľga Mažáriová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2005
Dedičné hemolytické anémie z poruchy erytrocytovej membrány, hemoglobínovej štruktúry alebo glykolytických enzýmov sa v našej populácii vyskytujú v 3-5% z celkového počtu anémií (35-40 000/rok). Predstavujú skupinu s vážnymi liečebnými a diagnostickými problémami. Molekulovo-genetickými a kinetickými analýzami autori spresnili diagnózu hemoglobinopatií, enzymopatií a ich variantov. Stručne informujú o prvých variantoch zatriedených v medzinárodnom registri vrodených hemolytických anémií. Uvádzajú alej prehľad klinických skúseností z dispenzára 420 chorých sledovaných na Klinike hematológie a transfúziológie v Bratislave.
hemolytické anémie membranopatie erytrocytov hemoglobínopatie deficit G6PD pyruvát kinázy glukóza-fosfát izomerázy
Interná med. 2005; 5(2): 81-85
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by