Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Monoterapia príznakov dolných močových ciest zahrňujúcich benígnu prostatickú obštrukciu a erektilnej dysfunkcie
Milan Šobek
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2013
Autor poukazuje na súvislosti medzi príznakmi dolných močových ciest (LUTS, lower urinary tract symptoms) vrátane benígnej prostatickej obštrukcie (BPO) a erektilnou dysfunkciou (ED) na epidemiologickej, patofyziologickej a terapeutickej úrovni. Na prípadoch 3 pacientov prezentuje možnosť trvalej liečby LUTS/BPO a ED monoterapiou preparátom zo skupiny inhibítorov 5-fosfodiesterázy (PDE5) tadalafilom v dennej dávke 5 mg. Terapeutické výsledky vyhodnocuje na základe vyplnených dotazníkov IPSS (International prostate symptom score), QoL (Qaulity-of-life index), IIEF-5 (International index of erectile function), vyšetrenia Qmax (maximálneho prietoku) a PVR (postmikčného rezidua).
príznaky dolných močových ciest benígna prostatická obštrukcia erektilná dysfunkcia tadalafil
Klin. urol. 2013; 9 (2-3): 116-118
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by