Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príloha - všeobecné lekárstvo
Nádory semenníka
Dalibor Ondruš, Martina Cuninková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2004
Nádory semenníka sú najčastejšou malignitou u 20 - 40-ročných mužov. Početné literárne zdroje poukazujú na prudký vzostup incidencie tohto ochorenia za posledných 40 rokov s individuálnymi rozdielmi v jednotlivých krajinách. Aj napriek tomu majú nádory testis najúspešnejší manažment zo všetkých solídnych nádorov, pričom sa objavujú nové výzvy v diagnostike, liečbe i v prevencii liečebnej toxicity. Multidisciplinárny postup (chirurgická liečba a chemoterapia na báze platiny) zostávajú trvalo hlavnými liečebnými modalitami. Limitácia toxicity liečby je stálym predmetom výskumov.
nádor testis orchiektómia multidisciplinárny postup samovyšetrovanie
Interná med. 2004; 4 (3): 204-208
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by