Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Najčastejšie komplikácie ochorení v geriatrii – 2. časť
Tatiana Tatranská, Štefan Krajčík, Peter Mikus
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2014
Starobné zmeny organizmu a prítomnosť viacerých chronických ochorení zväčša v pokročilejšom štádiu spôsobujú, že priebeh chorôb vo vyššom veku býva sprevádzaný komplikáciami. Sklon ku komplikáciám patrí k typickým črtám ochorení starších. Túto tému sme spracovali v dvoch častiach. V prvej sme referovali o problematike komplikácií v geriatrii vo všeobecnej rovine – ozrejmili sme základné pojmy ako kauzálna komplikácia, geriatrické syndrómy, strata sebestačnosti, geriatrické sociálne syndrómy a iatrogenicita, podrobnejšie sme predstavili niektoré klinické komplikácie – malnutríciu, obstipáciu a dysfágiu. V druhej časti pokračujeme v prehľadnom spracovaní ďalších klinických komplikácií typických pre geriatriu.
dekubity inkontinencia a retencia moču pády imobilita infekcie delírium starší pacie
Interná med. 2014; 14 (7-8): 297-302
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by